MATEMATIK-TJEK

Abonnement uden data?

Skoler kan vælge at deres Tjek-abonnementer skal være "uden data" - altså at vi (JH Software) ikke skal behandle og opbevare person-data for skolens brugere (navne, hold-tilknytning, elevers test-besvarelser, mv.) på vores server.

Under et "uden data" abonnement, behandles person-data (inkl. test-resultater og -besvarelser) udelukkende i lærerens/elevernes browsere på deres egen computer/enhed og kommer ikke i nærheden af os eller vores server.

Den væsentligste grund til at vælge et "uden data" abonnement er, at der så IKKE er behov for en databehandleraftale og den ekstra administration dette medfører.

Følgende tabel viser overordnede forskelle og ligheder mellem et "uden data" abonnement og "med data" (almindeligt) abonnement:

  Uden data Med data
Behov for en databehandleraftale
... og den ekstra administration dette medfører
Nej
Adgang til samtlige test- og trænings-opgavesæt
Lærere slipper for rettearbejde
(Både test- og trænings-opgaver er selvrettende)
Login med Uni-Login, Google-konto, eller Microsoft-konto
Vælg selv hvordan lærere og elever skal logge ind.
Nemt at komme ind og i gang for både lærere og elever
Automatisk oprettelse med Uni-Login / invitations-links for andre login-typer.
Lærere kan "åbne" test-opgavesæt i angivne tidsrum for at give eleverne adgang til at besvare disse
Lærere kan gennemse hver elevs besvarelse af test-opgavesæt helt ned på spørgsmåls-niveau
Elever får vist resultatet (% rigtige) efter afslutning af et trænings-opgavesæt
Elever får vist resultatet (% rigtige) efter afslutning af et test-opgavesæt Nej
Elever kan se en liste med egne test-resultater Nej
Opsummerede statistikker for test-opgavesæt Nej
Lærere kan se hvornår hver elev har logget ind Nej
Lærere kan se hvilke trænings-opgavesæt hver elev har besvaret og hvornår Nej
Bruger- / hold-administration Nej
Hvordan lærere informerer elever om trænings-opgaver der skal laves som lektier mv. (markere et eller flere trænings-opgavesæt, og så sende et link til disse) Via ekstern e-mail, chat, Aula, etc. Via indbygget besked-system
Hvordan lærere informerer elever om test-opgavesæt de skal besvare
(ifbm. at læreren åbner for disse)
Via ekstern e-mail, chat, Aula, etc. Automatisk
Hvordan elever sender besvarelse af test-opgavesæt til lærer
(efter afslutning af et test-opgavesæt)
Via ekstern e-mail, chat, Aula, etc. Automatisk
Hvordan lærer ser elevs besvarelse af test-opgavesæt og resultat heraf (% rigtige) Ved at åbne link i besvarelse sendt af elev Via statistikker

Test-afvikling

Under et "uden data" abonnement skal lærere, på samme måde som "med data", åbne et eller flere test-opgavesæt i et tidsrum hvor eleverne kan besvare dem.

Men i stedet for at eleverne logger ind og ser en liste med alle åbne test-opgaver på Tjek-webstedet, skal de have et link for hver "åbning" tilsendt af læreren. Læreren får dette link i forbindelse med at han/hun åbner for test-opgavesættene.

Efter en elev har besvaret en test, får han/hun mulighed for at "dele" besvarelsen (i form af et link som indeholder en kodet udgave af besvarelsen) med læreren. "Dele"-mulighederne afhænger af enheden og de apps/programmer der er installeret, men typisk vil man nok bruge e-mail, chat, Aula, etc.

Når læreren modtager dette, kan han/hun klikke på / åbne linket for at se elevens besvarelse samt resultatet (% rigtige).

Eleven får ikke selv vist resultatet (% rigtige) efter afslutning af en test. Hvis eleven skal vide hvordan det gik, skal læreren derfor informere eleven om det - igen via en anden kanal.

Skole-abonnement
Priser
Bestil

Privat-abonnement
Priser
Bestil
Følg os
Seneste nyt

Copyright © 2005-2024
JH Software
Alle rettigheder forbeholdt

Copyright © 2005-2024 JH Software. Alle rettigheder forbeholdt.